AD-Onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Verzuimt uw medewerker langdurig of is het verzuim complex?  Wilt u advies over de mogelijkheden van re-integratie naar passend werk?

Naast de beantwoording van deze vragen, kan Buro Werkvermogen u van dienst zijn bij tal van andere werk-gerelateerde problemen. Heeft u bijvoorbeeld een medewerker die tijdelijk zijn eigen werk niet kan uitvoeren? Of is er sprake van stagnatie in het verzuimtraject bij één van uw medewerkers?

Het arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de volgende vragen:

Is het eigen werk passend?

Zo niet, is het eigen werk passend te maken met aanpassingen/voorzieningen?

Zo niet, is er ander passend werk bij de eigen organisatie aanwezig?

Zo niet, welke re-integratie activiteiten zijn nodig om uw medewerker te begeleiden naar werk bij een andere werkgever (spoor 2 traject)?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met u en de medewerker en een werkplek bezoek.

U en de medewerker ontvangen een arbeidsdeskundige rapportage met de conclusies en concrete aanbevelingen over de vervolgstappen. Verder toetsen we de inspanningen die de Wet verbetering Poortwachter voorschrijft aan werkgever en medewerker.

Geïnteresseerd en wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op: 06 50 85 36 94