Case Management

Wat levert case-management nu eigenlijk op voor u ?

Als werkgever heeft u bij verzuim van uw medewerkers bepaalde verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Deze wetgeving luistert nauw en het niet tijdig inzetten van de juiste interventies kan veel geld kosten voor u als werkgever. Tevens monitoren wij of betrokken partijen doen wat ze gevraagd zijn te doen?

Buro Werkvermogen brengt alle factoren van de inzetbaarheid op werk in kaart. We zorgen dat de juiste vervolgstappen tijdig worden genomen zodat de schadelast beperkt blijft. Onze focus ligt op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers.

WIA-dossiercheck

Wilt u het WIA-dossier laten beoordelen? Buro Werkvermogen zorgt ervoor dat bij doorgaans 26 en/of 42 weken, het WIA-dossier wordt geanalyseerd. De documenten in het dossier verzameld en op volledigheid worden getoetst. U krijgt advies hoe u het dossier op orde krijgt, de verzuimduur kunt verkorten en zover als mogelijk een loonsanctie en een WGA-instroom kunt voorkomen.

Gesprek met uw medewerker

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen in de opvolging en uitvoering van de nodige acties. Bijvoorbeeld door het gesprek te voeren met uw medewerker. Hierbij houden we altijd rekening met uw belangen, de belangen van de medewerker en uiteraard met de privacywetgeving.