Out placement - W&S

Out placement -  W&S

Outplacement wordt steeds vaker ingezet na ziekteverzuim of langdurige uitval van een werknemer.Coaching en begeleiding naar een nieuwe baan blijkt dan vaak de beste oplossing voor beide partijen. Met arbeiddeskundig biedt hierbij zowel begeleiding aan de werkgever als de werknemer.

Als werkgever ben je op zoek naar outplacementbegeleiding bij uitstroom van één of meerdere werknemers? Met Arbeidsdeskundig neemt  de zorg voor je werknemers op zich door hen te begeleiden in hun zoektocht naar hun drijfveren, talenten en mogelijkheden. Onze persoonlijke coaches ondersteunen de werknemers bij het opnieuw formuleren van vaardigheden en/of ambities en helpen deze te koppelen aan de arbeidsmarkt enerzijds en zorgt voor kwalitatieve goed instroom via de inzet van een uitgekiend werving en selectie ( W&S) strategie. Dit een voorbeeld van een Win-Win uitkomst.